top of page

Dekarbonizace
zemědělského podniku

Vypočtěte si uhlíkovou stopu v našem webovém nástroji,

zjistěte, kde ve Vašem podniku emise skleníkových plynů opravdu vznikají,

a začněte svou cestu k udržitelné a zodpovědné budoucnosti.

Komplexní přehled
o emisích na farmě

Syntetická hnojiva, statková hnojiva, pohonné hmoty, strojový park, energie, nákupy

 

1-a.png
1.png
2.png
3.png
4.png

Kompletní analýza emisí

Celková strategie pro snížení
emisí

Zavedení konkrétních
řešení

Vyhodnocení
a doporučení následných kroků

Metan (CH4)
oxid dusný (N20)
oxid uhličitý (CO2)

 

Variabilní aplikace hnojiv,
monitoring porostu, chytré závlahy, půdní stimulanty, biouhel, no-till

uhlik-clevercarbon-analyza.png

Pokles emisí jednotlivých skleníkových plynů, zlepšení emisní bilance podniku, finanční přínos, komunikace výsledků

clever-carbon-image2.png

Do výpočtu uhlíkové stopy
vstupují detailní data

uhlikova-stopa-zivocisna-vyroba-krava.jpg

Počítáme nejen různé druhy zvířat, ale i jejich stáří, pohlaví, zda jsou určena na chov, nebo na produkci mléka, na jaké žijí podestýlce, nebo jak se nakládá s jejich mrvou.

Z čeho při výpočtu uhlíkové stopy vycházíme?

1

IPCC

Z Pokynů pro inventarizaci skleníkových plynů od Mezivládního panelu pro změnu klimatu 

2

NIR

Z Národní inventarizační zprávy o emisích skleníkových plynů (připravované ČHMÚ

za spolupráce VÚRV

a IFER)

3

GHG

Z korporátního standardu pro měření

a reportování uhlíkové stopy na globální úrovni (tzv. GHG Protocol)

A proč snižovat uhlíkovou stopu?

Kdo za projektem CleverCarbon stojí?

Zemědělství

Tým CleverFarm a.s. přispěl především svými bohatými znalostmi z oblasti

agroevidence, správy pachtů a precizního zemědělství.

Odborníci CI2 o.p.s. do výpočtu vložili neocenitelné know how

z oblasti materiálových toků

a indikátorů environmentální udržitelnosti. 

Více o dekarbonizaci zemědělství

Kopie souboru Kopie souboru shutterstock_87678442.jpg

Blog CleverCarbon

Jak je to s ukládáním uhlíku? Může být farma uhlíkově neutrální? Je chov dobytka opravdu tak velký problém? A co ostatní hospodářská zvířata? 

Reference

shutterstock_36378841-2.jpg
“Jsem rád, že jsme udělali ve spolupráci
s CleverCarbon první krok kupředu
a podstoupili výpočet emisí, což nám pro budoucí použití získá náskok.”

Ing. Ondřej Dvořák, ASTUR Straškov a.s.

Kontaktujte nás

Chcete zvolit vhodnou udržitelnou strategii pro následující roky? Ztrácíte se v pojmech jako ESG, CSRD, uhlíkové kredity, offsety, atd.?  Rádi Vám se vším poradíme.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

Děkujeme za Vaši zprávu. Brzy se Vám ozveme. 

bottom of page